cải thiện chiều cao, chiều cao của con người chỉ có 60% phụ thuộc vào gen và 40% còn lại tập thể dục